Γίνε ένας SciCo Ambassador! – Παράταση δηλώσεων συμμετοχής

22 Δεκεμβρίου, 2017 ΝΕΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ambassadors- Academy of Ambassadors- επιδιώκει την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στην επικοινωνία της επιστήμης, την ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και την ανάδειξή τους ως εκφραστές των αξιών και στόχων της SciCo.
Βασικός στόχος  είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν την ενεργοποίησή τους σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.
Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού, οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καλούνται να συνειδητοποιήσουν τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους για να σχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να τα υλοποιήσουν.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται στους συμμετέχοντες μέσω της βιωματικής μάθησης:
1. Εξατομικευμένη εκπαίδευση (ανάλογα με το προφίλ του κάθε συμμετέχοντα)
2. Γνωριμία με εργαλεία επικοινωνίας της επιστήμης
3. Προετοιμασία επαγγελματικού προφίλ
4. Καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων (ενδυνάμωση ομάδας, συμβουλευτική, διαχείριση κρίσεων, ανατροφοδότηση κ.ά)
5. Ανάπτυξη soft skills (verbal communication, public speaking, body language)

Ημερομηνία έναρξης: Παρασκευή 12 Ιανουαρίου, 18.00 – 21.00
Διάρκεια προγράμματος: Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2018

Δομή του προγράμματος:
Α’ Φάση: Εκπαίδευση, 10 εβδομάδες, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον σε 24 από τις συνολικά 30 ώρες εκπαίδευσης. Παρασκευή 18.00-21.00
Β’ Φάση: Mentoring, 3 συναντήσεις με συνεργάτη της SciCo, τον οποίο θα
επιλέξουν οι ίδιοι ως μέντορα.
Γ’ Φάση: Πρακτική άσκηση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

– προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές θετικών επιστημών
– απόφοιτους σχολών ανεξάρτητως επιστημονικού πεδίου
– υποψήφιους διδάκτορες εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
– επαγγελματίες δημοσιογράφους
– υπεύθυνους ομάδων νέων (Youth Leaders, Youth workers)
– καλλιτέχνες

Στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έλαβε παράταση έως την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, 23:59
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, επικοινωνήστε με την Ησάια Κιοϊλόγλου στο [email protected]