Η Έλσα Παπαδημητρίου είναι χημικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κλινική Βιοχημεία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικού διπλώματος στη Μοριακή Κυτταρική Βιολογία από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο παρόν ασχολείται με τη Μοριακή Νευροβιολογία στο Ινστιτούτο Παστέρ ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Η συνεργασία της με την ομάδα της Scico ξεκίνησε στις αρχές του 2014 ως εθελόντρια για την επικοινωνία θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος γύρω από τη Βιοχημεία και τη Μοριακή Βιολογία.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ