Η Κωνσταντίνα είναι τελειόφοιτη του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ. Αυτό το διάστημα ασχολείται με την εκπόνηση της Διπλωματικής της εργασίας, τον σχεδιασμό επιμορφωτικών σεμιναρίων για παιδιά μέσα από την ομάδα των Αmbassadors της SciCo και την επιμόρφωση ενηλίκων πάνω σε θέματα ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων.  Την ενδιαφέρει η Μετεωρολογία, η επικοινωνία της επιστήμης και η μουσική.  Πιστεύει στην αξία του εθελοντισμού και είναι μέλος του Erasmus Student Network (ESN), που προωθεί την κινητικότητα και την διαπολιτισμικότητα.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ