Η Μάρθα είναι Βιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διδακτική της Βιολογίας  και τις Νέες Τεχνολογίες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εδώ και 12 χρόνια ασχολείται με την εκπαίδευση ως μόνιμη εκπαιδευτικός. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα Αγωγής Υγείας και έχει κερδίσει σπουδαίες διακρίσεις σε μαθητικούς διαγωνισμούς . Παράλληλα εργάζεται ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  Πρόσφατα αναγορεύτηκε διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ολοκλήρωση της διατριβής της,  με θέμα σχετικό με την επιχειρηματολογία εφήβων μαθητών σε κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Έχει συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έχει συμμετάσχει στην ερευνητική του ομάδα «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες». Επίσης έχει λάβει μέρος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και έχει διατελέσει επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επικοινωνεί την έρευνά της μέσω επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων ενώ ενδιαφέρεται  για την επικοινωνία της Επιστήμης και σε μη εξειδικευμένο κοινό.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ