Η Νίκη είναι απόφοιτος του Βιολογικού Τμήματος Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Νευροεπιστήμες από το Πανεπιστήμιο “VU Amsterdam”. Εκπόνησε τη διπλωματική της εργασία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου μελέτησε το ρόλο μιας ομάδας νευρώνων του υποθαλάμου σε διάφορες μνημονικές διεργασίες. Τον τελευταίο χρόνο ζει στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στο χώρο της επικοινωνίας της επιστήμης (σχεδιασμός και παρουσίαση επιμορφωτικών σεμιναρίων για παιδιά, δημιουργία κόμικς με επιστημονικό περιεχόμενο), μέσα από την ομάδα των Αmbassadors της SciCo. Επόμενοι στόχοι της είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον τομέα της Γνωσιακής Νευροεπιστήμης και ο σχεδιασμός καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων στις επιστήμες και την εκπαίδευση.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ