Μπες στον κόσμο του 3D Printing

Η προσθετική κατασκευή ή αλλιώς τρισδιάσταση εκτύπωση αποτελεί μια νέα επαναστατική μέθοδο κατασκευής. Στην ημερίδα για την προσθετική μηχανική θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας μέσα από μια σειρά από state-of-the-art βιομηχανικών και καθημερινών εφαρμογών από ερευνητές του Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.
Κατά τη διάρκεια του workshop οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πλοηγηθούν για πρώτη φορά στην ανοιχτή διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του DEMOorDIE η οποία περιλαμάνει μια σειρά μαθημάτων, εργαλείων αξιολόγησης καθώς και άλλα διαδραστικά στοιχεία όπως παιχνίδια και βίντεο για την εισαγωγή στον κόσμο της 3D εκτύπωσης.

 

Συμμετέχοντες:

Μπίκας Χάρης : Ερευνητής Μηχανολόγος Μηχανικός,
Φώτης Σταματόπουλος : Ερευνητής Μηχανολόγος Μηχανικός,

Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού