Εκλαΐκευση της επιστήμης μέσω YouTube

Σε μια κοινωνία που εξελίσσεται διαρκώς μέσω της επιστημονικής καινοτομίας, η κατανόηση και η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος του κοινού για την επιστήμη είναι απαραίτητα στοιχεία. Δημοφιλείς πλατφόρμες επικοινωνίας όπως το YouTube έχουν δώσει τη δυνατότητα σε επιστήμονες να πλησιάσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, και να τους εξηγήσουν με απλή γλώσσα και οπτικοακουστικά βοηθήματα περίπλοκες επιστημονικές έννοιες μέσα σε λίγα λεπτά. Στην εν λόγω ομιλία, τρεις παρουσιαστές ελληνικών καναλιών επιστημονικού περιεχομένου θα μιλήσουν για τα πλεονεκτήματα, τα οφέλη αλλά και τις δυσκολίες της επικοινωνίας της επιστήμης μέσω YouTube.

 

Συμμετέχοντες:
Σταμάτης Αρχοντής: Χημικός/YouTuber, Παύλος Καστανάς: Φυσικός/YouTuber, Στέφανος Βαμβάκος: Αστροφυσικός/YouTuber