Γεωπληροφορική & δημιουργία χαρτών με QGIS

Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι η κατανόηση της επιστήμης της Γεωπληροφορικής καθώς και η εκμάθηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε συνδυασμό με τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα. Το Qgis αποτελεί ένα λογισμικό open source με μεγάλη ανάπτυξη και εξέλιξη στο τομέα των GIS. Μέσα από τις βασικές δραστηριότητες του εργαστηρίου θα υπάρχουν αναλυτικά βήματα χρήσεως του λογισμικού για την εκμάθηση των συμμετεχόντων βασικών εργαλείων, καθώς επίσης και το πως δημιουργούμε απλούς χάρτες (εκπαιδευτικούς, ιστορικούς, διοικητικούς κλπ). Η φόρμα εγγραφής για το εργαστήριο είναι στο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu8kBHMC0w8wjXAbQXq4k4khBH2_Yxtpq7IkGd6EUzmm9siA/viewform

 

Συμμετέχοντες:
Αθανάσιος Δήμου: M.Sc. – M.Sc. (Eng.)Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας – ΤΕ Πληροφορικής

Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας