Ο “ραδιενεργός συγκάτοικος”

Γνωρίστε τον “ραδιενεργό συγκάτοικό” σας: είναι άχρωμος, άγευστος και άοσμος, συχνάζει σε κλειστούς χώρους, εισχωρεί με ευκολία στα κτίρια και μας εκθέτει σε κίνδυνο. Βρίσκεται παντού, αλλά προτιμάει τους υπόγειους χώρους που δεν αερίζονται καλά. Το όνομά του είναι ραδόνιο και ζει μαζί μας, χωρίς να γίνεται αντιληπτό από κανέναν. Είναι μια από τις κυριότερες αιτίες καρκίνου του πνεύμονα παγκοσμίως, κι αυτό σημαίνει πως δεν είναι καλή παρέα. Μπορούμε να απαλλαχθούμε από την παρουσία του, εφαρμόζοντας στο σπίτι μας απλές, πρακτικές συμβουλές. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σας συστήνει τον “ραδιενεργό συγκάτοικο” και απαντάει στις ερωτήσεις σας.

 

Συμμετέχοντες:
Μαρία Κολοβού: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας. Είναι τεχνολογικός φορέας και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας