Πόλεις σε Μετάβαση (6-18 ετών)

Πώς φανταζόμαστε τις πόλεις που θα θέλαμε να ζούμε; Μοιάζουν με αυτές που μπορούμε να φτιάξουμε στο Minecraft, είναι βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας, είναι στη Γη ή χρειάζεται μετακίνηση σε άλλους πλανήτες; Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε την υπάρχουσα δομή τους, πώς μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα και να είναι βιώσιμες και εξελιγμένες τεχνολογικά; Μέσω του lab, απαντάμε δημιουργικά στα ερωτήματα αυτά, σχεδιάζουμε τη δική μας πόλη του μέλλοντος και ανακαλύπτουμε: τις έννοιες που συνδέονται με μια “έξυπνη” πόλη, πως οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών συγχωνεύονται με παραδοσιακές υποδομές, εκσυγχρονίζοντας την πόλη, συνδέοντας την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων με την ανθρώπινη διαβίωση, το περιβάλλον, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική αλλαγή και την τέχνη.

 

Συμμετέχοντες:

Δέσποινα Κορεντίνη: Εκπαιδευτικός Χαρισματικών Παιδιών στην Ελληνική MENSA – Εκπαιδευτική Επιστημονική Σύμβουλος,

Ελληνική Mensa