Έξυπνες συσκευές για ασφαλέστερη πόλη

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η δράση βασίζεται στην επίδειξη της χρήσης των τεχνολογιών κινητού και φορετού υπολογισμού (mobile and wearable computing), με στόχο την προστασία των πολιτών και την βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσω της συμμετοχής τους στην καταγραφή προβλημάτων και επικίνδυνων καταστάσεων. Παράλληλα, παρουσιάζει τις δυνατότητες της τεχνολογίας να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις καθημερινές μας δραστηριότητες, χωρίς να μας επιβάλει περιορισμούς η συγκεκριμένους τρόπους αλληλεπίδρασης με τις συσκευές (χρήση οθόνης, πάτημα πλήκτρου). Η δράση βασίζεται στη χρήση φορητών συσκευών και σε ένα παιχνίδι με χρήση έξυπνων κουμπιών, για να δείξει τις δυνατότητες των εφαρμογών που έχουμε αναπτύξει.


Ημέρες Συμμετοχής:

27/04/2018, 28/04/2018, 29/04/2018
Διοργάνωση:
CoNSeRT του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Χαράλαμπος Πατρικάκης: Αναπληρωτής Καθηγητής, Δημήτριος Κόγιας , Χριστίνα Χαρίτου: Ερευνήτρια, Κουκούλη Μαρία: Ερευνήτρια, Βασίλειος Δουλγεράκης, Μιχάλης Ξευγένης, Ιγνάτιος Παπαδόπουλος, Λάζαρος Τουμανίδης, Χρήστος Χατζηγεωργίου, Ευάγγελος Κατσαδούρος, Χρήστος Γιαννούσης, Ενκέλντα Μπότσαϊ: Ερευνητές, Γαλήνη Γεωργίου: Φοιτήτρια