Πόσο γρήγορα μπορείς ΕΣΥ να λύσεις τον κύβο του Ρούμπικ;

Το Code it Like a Girl διοργανώνει εργαστήρια που εξοικειώνουν τις γυναίκες με τον προγραμματισμό, προκειμένου αυτές να αποκτήσουν πολύτιμες τεχνολογικές δεξιότητες και να γεφυρώσουν το χάσμα εκπροσώπησής τους στον κλάδο της τεχνολογίας.Οραματιζόμαστε μία χώρα στην οποία οι γυναίκες, με εμπιστοσύνη στις τεχνολογικές τους δεξιότητες, θα καινοτομούν και θα επιστρατεύουν τη δημιουργικότητά τους για να ομορφαίνουν τον κόσμο. Θα απασχολούνται και θα διαπρέπουν στα τεχνολογικά επαγγέλματα, γεφυρώνοντας έτσι και το χάσμα της εκπροσώπησής τους σε σχέση με τους άντρες.Το Code it Like a Girl είναι ένα πρόγραμμα του Angelopoulos Clinton GIU Fellowship.

Ημέρες συμμετοχής: 6-10 Απριλίου

Διοργάνωση: Angelopoulos – Clinton GIU Fellowship


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Όλγα Ματούλα, Project Manager, Μαρία Δερμεντζή, CEO, Αναστασία Σιάπκα, COO, Ελένη Βασιλική Προβοπούλου, CCO, Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, CFO.