Η δυναμική συμμετοχή της ΓΓΕΤ στο Athens Science Festival

24 Μαρτίου, 2017 ΝΕΑ

Με φετινό σύνθημα «Διαμορφώνοντας το μέλλον μας» η πλειονότητα των εποπτευόμενων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων της Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) συνδυοργανωτής του Athens Science Festival, θα μας ταξιδέψει στον κόσμο της τεχνολογίας του μέλλοντος παρουσιάζοντας πρωτότυπες κατασκευές και καινοτόμες ανακαλύψεις. Πειράματα επίδειξης, ντοκιμαντέρ, διαδραστικές εκθέσεις, εργαστήρια για παιδιά, καφέ της επιστήμης, ομιλίες καταξιωμένων επιστημόνων, φιλοδοξούν να μαγνητίσουν την προσοχή των επισκεπτών κάθε ηλικίας.

Στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ ο Καθηγητής Γιώργος Κόλλιας, από το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», θα μας ρωτήσει: «Θεραπεύονται οι ασθένειες με ένα «βουνό ζάχαρη»;», καθώς χαιρετισμό θα απευθύνει η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Ματρώνα Κυπριανίδου.

Στη Διαδραστική Έκθεση θα είναι όλοι εκεί. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», μεταξύ άλλων (λινκ), θα μας παρασύρει σε ένα παιχνίδι επιβίωσης. Η θαλάσσια έρευνα θα προσεγγιστεί διαδραστικά από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ενώ το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) θα μας προκαλέσει να γίνουμε sommeliers. Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Ε.Κ. «Αθηνά») μεταξύ άλλων δράσεων (λινκ), θα μας «χορέψει» τεχνολογικά με το WhoLoDancE και τον Βλάση, το ρομπότ.

Εάν θέλεις να πειραματιστείς, το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Βιοεφαρμογών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος θα δοκιμάσει τις «χημικές» ζωγραφικές σου ικανότητες. Πειράματα επίδειξης θα πραγματοποιήσουν και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Εργαστήρια για μικρούς, αλλά και για μεγάλους, μας επιφυλάσσει το Ε.Κ.«Αθηνά», προσκαλώντας μας σε ένα παιχνίδι με τον ρομποτικό μας φίλο. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε. θα «γυμνάσει» τη δημιουργική σκέψη των παιδιών, ενώ το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Ι.Τ.Ε. θα μας προκαλέσει να φτιάξουμε το δικό μας βακτήριο.

Με το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης Νανοτεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» οι επισκέπτες θα ταξιδέψουν στη νανοδιάσταση, ενώ από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) μέσα από  ενδιαφέροντα Καφέ της Επιστήμης.

Τέλος, δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα Καφέ της Επιστήμης θα μας ταξιδέψουν στη νανοδιάσταση ― από το Ινστιντούτυο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης Νανοτεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» ― και θα μας δώσουν απαντήσεις υπό το πρίσμα της ακτινοβολίας ― από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 

Περισσότερες πληροφορίες για τη ΓΓΕΤ:

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αποτελεί μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία με αποστολή τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Η επένδυση στην επιστήμη, στην έρευνα και στην τεχνολογία, αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα αναπτυξιακό μοντέλο κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στην υψηλή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και σε νέες καινοτόμες ιδέες. Η ΓΓΕΤ έχει κεντρικό ρόλο στο υφιστάμενο σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, δεδομένου ότι είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής έρευνας στην Ελλάδα, καθώς και της διαχείρισης δράσεων ΕΤΑΚ. Επιπλέον, η ΓΓΕΤ εποπτεύει Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικούς Φορείς, οι οποίοι στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες με τις απαραίτητες δεξιότητες για την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας. Επιτελούν σημαντικό έργο και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χρήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα στην Ιατρική και Βιοϊατρική, την Αστροφυσική, τις Φυσικές Επιστήμες, τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, τη Θαλάσσια Έρευνα, την Τεχνολογία, την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.