Ο Βύρων Κοτζαμάνης και η διερεύνηση των «πιθανών εκδοχών» του μέλλοντος στο ASF 2022!

22 Οκτωβρίου, 2022 ΝΕΑ

O Albert Einstein είχε δηλώσει πως όσοι πιστεύουν στη φυσική, γνωρίζουν ότι η διάκριση μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος είναι μόνο μια πεισματικά επίμονη ψευδαίσθηση… Όμως που βρίσκεται η ελεύθερη βούληση και η ηθική ευθύνη σε αυτό;

Η διερεύνηση των «πιθανών εκδοχών» του μέλλοντος δεν έχει ως αντικείμενο να προμαντεύσει το μέλλον – να μας το αποκαλύπτει σαν να ήταν κάτι το ήδη υπαρκτό – αλλά να μας βοηθάει να το «οικοδομήσουμε».

Ο δημογράφος, Βύρων Κοτζαμάνης μας καλεί, στο πλαίσιο του Athens Science Festival 2022, να το θεωρήσουμε ως κάτι που μπορεί να κατασκευαστεί, να «οικοδομηθεί» μάλλον, παρά ως κάτι που είναι προαποφασισμένο και δεν θα μας έμενε παρά να το μαντέψουμε.

Αν επομένως το μέλλον δεν είναι υπαρκτό, προκαθορισμένο και είναι αντιθέτως ανοιχτό –ένα πεδίο ελευθερίας– σε πολλά πιθανά μέλλοντα (futuribles), μήπως μπορούμε να επιχειρήσουμε να δούμε ποια είναι τα «μέλλοντα» αυτά και στη συνέχεια να επιδιώξουμε την «έλευση» κάποιου η κάποιων από αυτά;

Και αν ναι, ποια είναι τα βασικά αξιώματα στα οποία θα στηριχθούμε, ποια είναι η μέθοδος που θα μας επιτρέψει να το κάνουμε (foresight), σε τι διαφοροποιείται από τις προβολές/προβλέψεις και ποια η χρησιμότητα στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην λήψη μέτρων πολιτικής –το μέλλον ως πεδίο εξουσίας και βούλησης;

Βύρων Κοτζαμάνης: Δημογράφος (Docteur ès Lettres et Sciences Humaines (Université Paris X, France).

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Σάββατο 22/10 | «Το μέλλον: πεδίο ελευθερίας, εξουσίας & βούλησης;» | 19:00 – 19:50