Η Γεωργία είναι τελειόφοιτη του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Είναι μέλος της ομάδας Ambassadors της Μ.Κ.Ο SciCo, από το 2015, καθώς και της ομάδας εκλαΐκευσης και διάχυσης της Αστροφυσικής, Space Gates του τμήματος Φυσικής. Έχει ασχοληθεί με τη συγγραφή εκλαϊκευμένων άρθρων σε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο, με την οργάνωση και συμμετοχή στο Αthens Science Festival (2016-2019) και με τη διδασκαλία εκπαιδευτικής ρομποτικής σε παιδιά.Στην παρούσα φάση ανήκει στην επιστημονική ομάδα που στελεχώνει το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας Athena του Ιδρύματος Ευγενίδου.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ