Η Αμαλία  Δ. Καραγκούνη – Κύρτσου είναι Καθηγήτρια Μικροβιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Από το 2002 είναι Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπυχιακών Σπουδών «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, καθώς επίσης από το 2000 διευθύνει το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ με τα πρότυπα ISΟ/IEC 17025 και διενεργεί ποιοτικούς και ποσοτικούς προσδιορισμούς Γενετικής Τροποποίησης σε δείγματα (κατεργασμένων και μη) τροφίμων, φυτικών ιστών και σπόρων. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγεται επίσης η δημιουργία και συντήρηση συλλογής μικροβιακών ενδογενών προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών στελεχών από διάφορα οικοσυστήματα του ελληνικού χώρου, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία βιοτεχνολογίας. Χαρακτηριστικά, έχει εκπονήσει πολυάριθμες μελέτες, μεταξύ των οποίων μελέτες μικροφυκών και κυανοβακτηρίων για παραγωγή βιοντίζελ, ποικιλότητας βακτηρίων σε μνημεία (Ακρόπολη κλπ), ποικιλότητας ακτινοβακτηρίων του Ελλαδικού χώρου, μικροβιακής ποικιλότητας σε ελληνικά οικοσυστήματα με σκοπό την ανακάλυψη νέων ουσιών με φαρμακευτικό ενδιαφέρον, γονιδίων ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και διασποράς τους σε θαλάσσια οικοσυστήματα, βιοαποικοδόμισης πετρελαϊκών αποβλήτων από ενδογενή βακτήρια,  παραγωγής αιθανόλης και πρωτεΐνης παγοπυρήνωσης από το βακτήριο Zymomonas mobilis χρησιμοποιώντας χαρούπια. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε 35 ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος, στις επιστημονικές της δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται 3 βιβλία και 61 πρωτότυπες εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά και αντίστοιχα έχει παρουσιάσει πρωτότυπες εργασίες σε 168 συνέδρια και έχει αναλάβει πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής σε 4 διεθνή συνέδρια. Στο παρελθόν, έχει διατελέσει Σύμβουλος σε αρκετά Υπουργεία και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


SCIENTIFIC ADVISORY BOARD