Η Χρυσούλα είναι η Συντονίστρια Προγραμμάτων και Συνεργασιών του Βρετανικού Συμβουλίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και την κωπηλασία και σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ. Αργότερα, κάνοντας μια στροφή στον επαγγελματικό της προσανατολισμό, μπήκε στην ομάδα του τομέα πολιτιστικών δράσεων του Βρετανικού Συμβουλίου – το μετέπειτα Τμήμα Προγραμμάτων και Συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε υπεύθυνη για τον συντονισμό και την υλοποίηση μιας σειράς προγραμμάτων και δράσεων του Βρετανικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη, όπως το Thessaloniki Fringe Festival, το πρόγραμμα της Τιμώμενης Χώρας στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου, τα προγράμματα Living Together και Our Shared Europe (με θέμα τον διαπολιτισμικό διάλογο), μια σειρά μεγάλης και μικρότερης κλίμακας εκδηλώσεις με θέμα την τέχνη την επιστήμη και την κοινωνία σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και φορείς της πόλης.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ