Η Ευαγγελία είναι Χημικός Μηχανικός- απόφοιτος του ΕΜΠ (1996) και διδάκτωρ Βιοχημείας του University of Bath, UK (ως Marie Curie fellow, 2000). Στο Univ. of Bath εργάσθηκε ως Research officer, επέστρεψε στην Ελλάδα ως Μετακαλούμενη Ερευνήτρια από το εξωτερικό (2001) και εργάσθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) για τέσσερα χρόνια. Στη συνέχεια, απασχολήθηκε ως freelance writer για το «Technology Marketplace» της INTRASOFT Intl. S.A. και από το 2006 εργάζεται ως ερευνήτρια στο ΕΙΕ. Από το 2014 είναι Associate Professor (Docent) in Biomedicine, στο Faculty of Medicine & Health του Örebro University, Sweden.
Η έρευνά της αφορά στη Δομική Βιολογία με έμφαση στην κρυσταλλογραφία πρωτεϊνών με εφαρμογές στην υγεία και τη βιοτεχνολογία, αποτυπώνεται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έχει υποστηριχθεί από Ευρωπαϊκούς & Εθνικούς πόρους καθώς και βιομηχανίες. Από το 2008 είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής υποδομής ESFRI «Instruct»  για την Ελλάδα και συντονίστρια της Εθνικής κατανεμημένης Ερευνητικής Υποδομής Δομικής Βιολογίας «Instruct-EL».
Ασχολήθηκε με την «Eπικοινωνία της Eπιστήμης» το 2005 στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΙΕ με το British Council. Από τότε (συν)διοργανώνει επιστημονικές δράσεις με στόχο το ευρύ κοινό για το ΕΙΕ και το ενδιαφέρον της να ενθαρρύνει τους νέους να «στρέφουν το βλέμμα τους» και προς αυτήν την πτυχή της επιστημονικής έρευνας παραμένει αμείωτο.


CURATORS