Η Γιούλη είναι Βιολόγος με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Βιολογία από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Τo 2018 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα τη Διδασκαλία της Οικολογίας στην Εκπαίδευση. Επιπλέον τα τελευταία 10 χρόνια ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που απευθύνονται σε  μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων έχει συνεργαστεί με νηπιαγωγεία, σχολεία, Πανεπιστήμια, μουσεία και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

Από το 2012 εργάζεται στη SciCo ως Senior Manager και ως επιστημονική σύμβουλος σε δράσεις που αφορούν την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Παράλληλα συμμετέχει στη διοργάνωση του Athens Science Festival ως Executive Director και Υπεύθυνη Οργάνωσης Περιεχομένου. Τα τελευταία 4 χρόνια απασχολείται και ως σύμβουλος για την διοργάνωση Φεστιβαλ Επιστήμης σε άλλες πόλεις όπως τη Θεσσαλονίκη (TSF), την Πάτρα (PSF), τη Λάρισα (ThSF), τα Ιωάννινα (ISF) και την Λεμεσό της Κύπρου (MSF). Μεταξύ άλλων η εργασία της στη SciCo περιλαμβάνει την εκπαίδευση ενηλικών σε γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την επικοινωνία της επιστήμης.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ