Η Ησάια σπουδάζει στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2014 παρακολουθεί το Imagine Peace Youth Camp, το οποίο την εισάγει στον κόσμο της βιωματικής μάθησης και αποφασίζει ότι με αυτό θέλει να ασχοληθεί πιο συστηματικά. Το Μάρτιο του 2016 εντάσσεται στο δυναμικό της Διεθνούς Ολυμπιακής Εκεχειρίας, όπου μαθαίνει σε βάθος τη βιωματική εκπαίδευση μέσω των ολυμπιακών αξιών. Επιπλέον είναι ενεργό μέλος της ευρωπαϊκής μη κερδοσκοπικής ENGSO Youth. Βασική της αρμοδιότητα είναι η δικτύωση ατόμων που επιθυμούν να συνεργαστούν κάτω από έναν κοινό κοινωνικό σκοπό και η εκπαίδευση εθελοντών για τη συμμετοχή τους σε event όπως το European Athletics Championship Belgrade 2017 όπου εκπαίδευσε περισσότερους από 250 εθελοντές.

Σήμερα, παράλληλα με τις σπουδές της, είναι υπεύθυνη προγραμμάτων νεολαίας και υπεύθυνη εθελοντών στον μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό οργανισμό SciCo. Από τον Δεκέμβριο του 2017 πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Academy of Ambassadors, που επιδιώκει την ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στην επικοινωνίας της επιστήμης, την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την ανάδειξή τους ως εκφραστές των αξιών της SciCo. Αυτή την περίοδο εκπαιδεύει περισσότερους από 300 εθελοντές για το Αthens Science Festival.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ