Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2003) και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας», που προσφέρει το τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ο τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (ΑΚΕΔ) της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) (2007). Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του εστίαζε στην Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική (Science and Technology Policy) με ειδίκευση στις Πολιτικές για τη Βιοτεχνολογία στην Ελλάδα (Biotechnology Policy). Από το 2013 είναι διδάκτωρ του τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η διδακτορική του διατριβή έχει τίτλο «Η Δημόσια Εικόνα των Επιστημών και της Τεχνολογίας: Η περίπτωση της Βιοτεχνολογίας και των Βιοεπιστημών στην Ελλάδα» (εκπονήθηκε με υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης).

Μερικές περιοχές των ερευνητικών ενδιαφερόντων του είναι: Science Communication, Public Image of Science and Technology, Public Engagement with Science and Technology, Science Blogging and Social Media, Science and Technology Policy, Science, Technology and Society & History of Science and Technology.

Το τελευταίο διάστημα συνεχίζει την ακαδημαϊκή του έρευνα στο πεδίο της Δημόσιας Εικόνας των Επιστημών και της Τεχνολογίας (Public Image of Science and Technology) και την εκπόνηση προγραμμάτων Συμμετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων για την επιστήμη και την τεχνολογία (Public Engagement with Science and Technology).


CURATORS