Ο Κώστας είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην κατεύθυνση του Περιβάλλοντος και επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Από το 2010 εργάζεται ως εκπαιδευτικός περιβαλλοντικής αγωγής σε ιδιωτικά σχολεία και φορείς εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα ασχολείται με το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων. Υλοποιεί εγκεκριμένα περιβαλλοντικά προγράμματα σε μαθητές Γυμνασίου και εργαστήρια βιωματικής μάθησης σε παιδιά Δημοτικού, προωθώντας την ανακάλυψη των θετικών επιστημών με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό. Συμμετέχει με χαρά σε δράσεις για τη διάδοση της οικολογικής συνείδησης και την επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό, όπως το Athens Science Festival.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ