Ο Κώστας είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία και επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Αγωγή και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Από το 2011 έως το 2016 εργάστηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής Γεωλογίας – Γεωγραφίας και υπεύθυνος περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, υλοποιώντας εγκεκριμένα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε πλήθος θεμάτων.

Από το 2017 είναι Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Μ.Κ.Ο “MEDASSET”, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με σχολεία, Ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης της Αθήνας και της Περιφέρειας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συμμετέχει με χαρά σε δράσεις για τη διάδοση της οικολογικής συνείδησης και την επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό, όπως το Athens Science Festival.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ