Η Νίκη είναι Βιολόγος με ειδικευση στις Νευροεπιστήμες, συνεργάστηκε επί τρία χρόνια με τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Επιστημη-Επικοινωνια SciCo». Το διάστημα αυτό ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολυάριθμων δράσεων επικοινωνίας της επιστήμης που αφορουσαν διάφορες ομάδες στόχους (μαθητές, οικογένειες με παιδιά, ενήλικες).
Tα δύο τελευταία χρόνια ασχολείται με την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής, όπου μελετά το Φεστιβάλ Επιστήμης ως μέσο επικοινωνίας της επιστήμης και χώρο μη τυπικης εκπαίδευσης. Στόχος της διατριβης της είναι η δημιουργία ενός εμπεριστατωμένου θεωρητικού και μεθοδολογικού μοντέλου για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δράσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Φεστιβάλ Επιστημών.
Προσωπική της πεποίθηση είναι ότι η συστηματική μελέτη του πλαισίου αυτού θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη της αποστολής των Φεστιβάλ Επιστήμης για τη δημόσια κατανόηση της επιστήμης και τη συμμετοχή του κοινού στα επιστημονικά θέματα.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ