Η Νίκη είναι απόφοιτος του Βιολογικού Τμήματος Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Νευροεπιστήμες από το Πανεπιστήμιο “VU Amsterdam”. Τα τελευταία τρία χρόνια συμμετέχει στο σχεδιασμό και στη διοργάνωση δράσεων που προωθούν την επικοινωνία της επιστήμης, όπως το Athens Science Festival, η Βραδιά του Ερευνητή και το Mind the Lab. Αυτή την περίοδο έχει αφοσιωθεί στην ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου συνεργατών για το Mind the Lab με απώτερο σκοπό τη επέκταση του project σε άλλες μεγάλες πόλεις του εξωτερικού (Βερολίνο, Σάο Πάολο και Μαδρίτη). Παράλληλα, εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου μελετά το ρόλο της χρήσης μεθόδων μη τυπικής μάθησης στη διδασκαλία θετικών επιστημών.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ