Ο Ντίνος Απέργης είναι οικονομολόγος με ειδίκευση στην επικοινωνία (CAM Diploma in Advertising). Εργάστηκε στο χώρο της διαφήμισης και στο τμήμα μάρκετινγκ πολυεθνικής εταιρίας. Από το 2001 εργάζεται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο Τμήμα Δημοσιότητας (μέλος του ΕUSCEA- European Science Events Association). Συμμετείχε στον σχεδιασμό και υλοποίηση όλων των προγραμμάτων επικοινωνίας της επιστήμης που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ. Στις «Ανοιχτές Θύρες» οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας άνοιξαν τις πόρτες τους στο κοινό και στην «Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας» (2005 – 2008), 50 περίπου ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας καθώς και ΑΕΙ &ΤΕΙ παρουσίασαν από κοινού τα επιτεύγματα τους. Πίστεψε και υποστήριξε την συμμετοχή της ΓΓΕT στην διοργάνωση του Athens Science Festival.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ