Ο Θανάσης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Φυσικής στο πανεπιστήμιο McMaster του Καναδά.
Έχει πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
εστιάζονται στον τομέα της Πειραματικής Πυρηνικής Αστροφυσικής, δηλαδή τη μελέτη της
προέλευσης των χημικών στοιχείων στο σύμπαν. Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε εργαστήρια
σε Ελλάδα, Καναδά και ΗΠΑ (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», TRIUMF, Argonne National Laboratory).
Όταν δε συντρίβει πυρήνες χρησιμοποιώντας μεγάλους επιταχυντές για να μάθει από τι είμαστε
φτιαγμένοι, παράγει/παρουσιάζει παραστάσεις στο Πλανητάριο W.J. McCallion, συντάσσει
στην επιστημονική ιστοσελίδα ScienceSeeker και συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες για
την επικοινωνία της επιστήμης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Καναδά
(SciCo, Researchers’ Night Hamilton).


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ