Η Βικτωρία είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στο παρελθόν  έχει απασχοληθεί ως διοικητική υπάλληλος σε εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων και ως εθελόντρια σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Την περίοδο αυτή πραγματοποιεί την πρακτική εργασία της στο Βρετανικό Συμβούλιο, στο τμήμα Προγραμμάτων και Συνεργασιών που σχεδιάζει καινοτόμες και δημιουργικές δράσεις στις επιστήμες, τις τέχνες και την εκπαίδευση.  Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα του Athens Science Festival στοχεύει να συμβάλει στην προαγωγή και διάδοση της Επιστήμης ειδικά στους μαθητές.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ