Η Υακίνθη Μπατσή είναι Χημικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης «Ιατρική Χημεία» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από τον Μάιο του 2022 εργάζεται στον εκπαιδευτικό οργανισμό SciCo – Science Communication ως Social Media Strategist και είναι υπεύθυνη για την Eπικοινωνία. Παράλληλα, πραγματοποιεί το διδακτορικό της στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στον τομέα της φαρμακευτικής χημείας και εργάζεται ως freelancer artist στην εταιρία JAM pedals.

Συνδυάζοντας την ερευνητική σκέψη με τη δημιουργική της πλευρά προσπαθεί να προσδώσει μια πιο καλλιτεχνική διάθεση στην επικοινωνία της επιστήμης. Εθελοντικά μαζί με άλλους επιστήμονες έχουν ιδρύσει την ιστοσελίδα www.beconscious.gr, η οποία στοχεύει στην επικοινωνία της επιστήμης και την  καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στο ευρύ κοινό.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ