Συζήτηση: Σύγχρονες βιοτεχνολογικές εφαρμογές: πόσο ασφαλείς είναι;

15 Δεκεμβρίου, 2016

Η ραγδαία εξέλιξη των βιολογικών εφαρμογών και της βιοτεχνολογίας επηρεάζει σημαντικά όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως την ενέργεια, τα τρόφιμα, τα χημικά, τα φάρμακα και εν γένει την υγεία του ανθρώπου και δείχνει να δίνει διεξόδους και λύσεις τόσο σε τεχνολογικά θέματα όσο και σε θέματα οικονομίας και αειφορίας. Όμως συχνά εμφανίζονται αντιδράσεις και αμφισβητήσεις από την κοινωνία στην εφαρμογή συγκεκριμένων βιοτεχνολογικών επιτευγμάτων, που εγείρουν θέματα ασφάλειας και ηθικής (βιοηθική) σε ατομικό, κοινωνικό όσο και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Πόσο έτοιμοι είμαστε να χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια αυτές τις τεχνολογίες προς όφελος της κοινωνίας;

Ομιλητές:
Φραγκίσκος Κολίσης, Καθηγητής Βιοτεχνολογίας ΕΜΠ και αντιπρόεδρος Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου
Δρ. Ιωάννης Οικονομίδης, Εμπειρογνώμων Επιστημονικός Συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Δρ. Τάκης Βιδάλης, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής