Πως μπορούμε να προσαρμοστούμε στον μελλοντικό κόσμο; Christian Clot, Εξερευνητής

Στη σύγχρονη εποχή, ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλά διαφορετικά είδη αλλαγών σαν ανθρώπινα όντα. Το περιβάλλον, η τεχνολογία, οι κοινωνικές συνθήκες και ούτω καθ’ εξής, θέτουν προκλήσεις όμοιες των οποίων δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο άνθρωπος τους προηγούμενους αιώνες. Στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζουμε με ποιόν τρόπο ο εγκέφαλός μας είναι σε θέση να διαχειριστεί ένα τέτοιο αριθμό μεταβολών. Συνεπώς, θα πρέπει να διεξαχθούν επιστημονικές μελέτες σε πραγματικές συνθήκες (και όχι προσομοιώσεις), με σκοπό να κατανοήσουμε τη δυνατότητα του εγκεφάλου μας να προσαρμόζεται και να μεταμορφώνεται ως απόκριση στις νέες συνθήκες. Αυτό είναι το είδος μελετών που πραγματοποιούμε στο Ίδρυμα «Adaptation»: μελέτες σε ακραία περιβάλλοντα όπως ερήμους και τροπικά δάση, ή μέσα σε επιχειρήσεις. Έχουμε καταφέρει να γνωρίζουμε λίγο περισσότερα πια για αυτό που συμβαίνει σε κάποιον που έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπος με μια νέα κατάσταση. Και τα συναισθήματα, η έκπληξη και οι αποφάσεις είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία αυτής της αντίδρασης…(Γλώσσα εκδήλωσης : Αγγλικά)

 

Συμμετέχοντες:
Christian Clot: Εξερευνητής / ερευνητής, CEO του Adaptation Group

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδας