Ψηφιακοί κρίκοι στη διατροφική αλυσίδα

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα εμπλέξει τις κοινότητες  που ασχολούνται με τη γεωργία, την εναλλακτική παραγωγή και τη διατροφική αλυσίδα. Στο round table θα συμμετέχουν εξέχοντες ομιλητές από τους παραπάνω κλάδους, οι οποίοι θα παρουσιάσουν καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία βασισμένα σε ανάγκες και αιτήματα, όπως αυτά έχουν εκφραστεί από τις κοινότητες χρηστών και καινοτόμες επιχειρήσεις, και αποσκοπούν στο να βελτιώσουν την αγροτική παραγωγή και βιοποικιλότητα.

 

Συμμετέχοντες:
Ελένη Αλευρίτου, Πρόεδρος ΕΚΠΟΙΖΩ, Δρ. Παναγιώτης Τσακανίκας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας τροφίμων, Αδαμαντία Στάμου, Υπ. Διδάκτωρ στο ΕΜΠ, σχολή ΗΜΜΥ, Μαρία Ραβάνη, Γεωπόνος, Progragros

ΕΚ Αθηνά