Η Νεφέλη είναι νομικός, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Περιβαλλοντικό Δίκαιο και τη Βιωσιμότητα. Στο παρελθόν εργάστηκε ως δικηγόρος, και τα τελευταία χρόνια εργάστηκε ως Νομική Εισηγήτρια σε υποθέσεις ασύλου και μετανάστευσης στην Ελλάδα.

Το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εφαρμογή της εκπαίδευσης και την προστασία κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, ιδίως σε καταστάσεις κρίσεων, όπως η περιβαλλοντική καταστροφή.

Το 2023 ξεκίνησε να εργάζεται στο Βρετανικό Συμβούλιο ως συντονίστρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην ευρύτερη ομάδα Εκπαίδευσης για το συντονισμό των υφιστάμενων και μελλοντικών συμβάσεων.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ