Η Στελλίνα Κουλουζάκη είναι Περιβαλλοντολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Από το 2008 σχεδιάζει και υλοποιεί ποικίλες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων πολιτών για την αξία και την προστασία του περιβάλλοντος, συγκεκριμένα την Κλιματική Αλλαγή, την Επαναχρησιμοποίηση Νερού, την προστασία Παράκτιων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων, τα Πράσινα Επαγγέλματα κ.ά. Έχει σχεδιάσει εκπαιδευτικά πακέτα και παιχνίδια, έχει υλοποιήσει βιωματικά εργαστήρια και εισηγήσεις σε σεμινάρια και συνέδρια με θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Για 12 χρόνια συνεργάστηκε με τη ΜΚΟ «Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS», ως υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Από το 2007 έχει διδάξει μαθήματα περιβαλλοντικού περιεχομένου στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Από τον Οκτώβριο του 2021 συνεργάζεται με τον οργανισμό SciCo – Science Communication,  ως  Project Manager. 


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ