Τα σχολεία μελετούν τους σεισμούς (13-18 ετών)

Tο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, διοργανώνουν τον εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Open Schools for Open Societies», του οποίου Εθνικός Φορέας για την Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ομάδες μαθητών, σε συνεργασία με τους καθηγητές τους , κατασκεύασαν έναν αυτοσχέδιο σεισμογράφο και κατέγραψαν τη διαδικασία σε μία παρουσίαση συνοδευόμενη από οπτικοακουστικό υλικό. Οι δέκα καλύτερες εργασίες παρουσιάζονται από τις αντίστοιχες σχολικές ομάδες.

 

Συμμετέχοντες:

Ελληνογερμανική Αγωγή, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας