Υποβολή υποψηφιότητας στα Βραβεία ΕΠΙ2 2018!

16 Φεβρουαρίου, 2018 ΝΕΑ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έληξε την Παρασκευή 30 Μαρτίου στις 23.59.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες και τους όρους συμμετοχής, δείτε την προκήρυξη των βραβείων ΕΠΙ2018. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected]

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να δηλώσετε την υποψηφιότητα μόνο άλλου προσώπου, αλλά όχι τη δική σας.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγιστο μέγεθος κειμένου: 70 λέξεις
Επιλέξτε μία απο τις παρακάτω επιλογές
Μέγιστο μέγεθος κειμένου: 150 λέξεις

Ανεβάστε το αρχείο σας ή προσθέστε έναν σύνδεσμο σε αυτό

Αν το κείμενο είναι δημοσιευμένο σε έντυπο και δεν υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να το επισυνάψετε σε αρχείο jpg, gif, png ή pdf όπου θα φαίνεται ο τίτλος της έκδοσης, η χρονολογία και ο συγγραφέας.
Θα γίνουν δεκτά βίντεο οποιασδήποτε διάρκειας, στα ελληνικά, είτε αναρτημένα σε διαδικτυακές video streaming υπηρεσίες (π.χ. Youtube, Vimeo κ.λπ.) είτε σε μορφή αρχείου mp4, avi ή mov αποθηκευμένα σε online υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων (π.χ. Dropbox, Google Drive, OneDrive κ.λπ.).

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας.

Θα γίνουν δεκτά βίντεο οποιασδήποτε διάρκειας, στα ελληνικά, είτε αναρτημένα σε διαδικτυακές video streaming υπηρεσίες (π.χ. Youtube, Vimeo κ.λπ.) είτε σε μορφή αρχείου mp4, avi ή mov αποθηκευμένα σε online υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων (π.χ. Dropbox, Google Drive, OneDrive κ.λπ.).
Θα γινουν δεκτές εικόνες διάστασης τουλάχιστον 1000 px στη μικρή πλευρά και ανάλυσης 300dpi σε μορφή αρχείου jpg, gif, png.
Θα γίνουν δεκτές εικόνες διάστασης τουλάχιστον 1000 px στη μικρή πλευρά και ανάλυσης 300dpi σε μορφή αρχείου jpg, gif, png.
Θα γίνουν δεκτές εικόνες σε μορφή αρχείου jpg, gif, png. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επισυνάψετε περισσότερα τους ενός αρχεία, αυτά θα πρέπει να είναι σε μορφή zip.
Μέγιστο μέγεθος κειμένου: 200 λέξεις

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα χρήσης του έργου που υποβάλλεται ανήκουν ή έχουν νόμιμα μεταφερθεί στο πρόσωπο ή στο φορέα που δηλώνει τη συμμετοχή. Η ευθύνη της τήρησης της νομοθεσίας σχετικά με τα πνευματικά και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν που δηλώνει τη συμμετοχή. Αποδέχομαι την προβολή του υποβληθέντος έργου μέσω των διαδικτυακών μέσων του Διαγωνισμού και του Athens Science Festival, καθώς και σε σχετικό έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό και μόνο για τις ανάγκες προβολής του Διαγωνισμού και των Βραβείων.