Ο Τάσος  εργάζεται στο Τμήμα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Καινοτομίας του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Ο επιστημονικός του χώρος είναι η Υπολογιστική Γλωσσολογία και τη Γλωσσική Τεχνολογία. Ασχολείται από το 1996 με θέματα μεταφοράς, αξιοποίησης και κεφαλαιοποίησης ερευνητικών τεχνολογικών αποτελεσμάτων στον χώρο της πληροφορικής, καθώς και με την μεθοδολογία και πράξη της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης γύρω από την κοινωνική και οικονομική σημασία της έρευνας. Έχει διοργανώσει πληθώρα εκδηλώσεων στο χώρο «Επιστήμη & Κοινωνία». Στα πρόσφατα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται η συνεργασία των ερευνητικών φορέων με τις νεοφυείς επιχειρήσεις και η προώθηση της ιδέας και της αξίας της εκμάθησης προγραμματισμού από όλα τα παιδιά.


CURATORS