Ο Τέλης Τύμπας έχει συνδυάσει σπουδές σε Χημική Μηχανική (Msc, ΑΠΘ, 1989), Τεχνολογική & Επιστημονική Πολιτική (MSc, Georgia Tech, 1995) και Ιστορία & Κοινωνιολογία της Τεχνολογίας (PhD, Georgia Tech, 2001).

Παράλληλα υπηρετεί ως Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών ‘Science, Technology, Society—Science and Technology Studies’, και Αντιπρόεδρος Έρευνας της European Inter-University Association on Society, Science and Technology (ESST)

Αποτελεί, επίσης, μέλος της IEEE Computer Society History Committee, μέλος σε επιτροπή της κοινότητας ‘Envirotech: Bridging the Histories of Environment and Technology’ της Society for the History of Technology (SHOT) και συντονιστής της International Research Specialization ‘Digital Technology in Society’.

Στο παρελθόν έχει θητεύσει ως Chair της Management Committee του ‘Tensions of Europe: Research Network on History, Technology and Europe’ και ως Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Έχει λάβει υποτροφίες από το NSF, Chemical Heritage Foundation, Smithsonian Institution, History Center of the IEEE, Hagley Museum and Library. Επισκέπτης Ερευνητής: MIT Program in Science, Technology and Society; Viadrina Center B/Orders in Motion, Γερμανία; Center of Research Excellence ‘Swedish Institute for Disability Research’.


SCIENTIFIC ADVISORY BOARD